- obrázek

- obrázek

K založení tělovýchovné jednoty Sokol Březůvky – oddílu kopané došlo v roce 1953. V dalším vývoji se název několikrát změnil a to v závislosti na sponzorovi. Následné názvy zněly: TJ JZD Březůvky, TJ Stavosvit Březůvky a v současnosti FC Březůvky.

 

  Dlouhou dobu hrál oddíl kopané ve IV.třídě okresního přeboru. K rozmachu kopané dochází v 80.letech zejména zásluhou místního JZD, které oddíl všestranně podporovalo. Pod hlavičkou JZD postoupilo A mužstvo ze IV.třídy až do I.A třídy, kterou z velkou převahou vyhrálo před druhým Vsetínem a postoupilo do župního přeboru. Hlavními oporami mužstva v té době byly V.Řezník, M.Šuráň, Z.Zábojník ml., M.Holík a brankář V.Pavelka.

 

  Významnou, ne-li rozhodující úlohu v rozvoji místní kopané sehráli obětavý a pro tento sport zapálení funkcionáři a příznivci oddílu. Na prvním místě je nutno zmínit pana Josefa Mikla, který více jak 30 let zastával funkci sekretáře klubu a po celou dobu byl organizátorem, ale také realizátorem všeho toho, co se dělo kolem místní kopané. Jen těžko by se našel někdo, kdo by v obci pro rozvoj kopané udělal více než on.

O rozvoj a chod oddílu se také velkou měrou zasloužili činovníci Alois Schmied, Zdeněk Zábojník st., Pavel Vyoral st., František Kolařík, Jaroslav Šalena a mnoho dalších.

 

  Je nezpochybnitelným faktem, že rozvoj kopané v obci byl umožněn díky finanční a materiální pomoci sponzorů. Do počátku 90.let to bylo především JZD Mír, které se značnými náklady vybudovalo hlavní travnaté hřiště a tréninkové škvárové hřiště. Vybudování škvárového hřiště umožnilo oddílu celoroční přípravu v domácích podmínkách.

Od počátku 90.let převzal sponzorské břemeno Stavosvit Zlín, vedený panem Jaroslavem Plecou. Díky tomu byl umožněn strmý vzestup úrovně kopané až do župního přeboru. V prvním ročníku účasti v ŽP (1995-96) mužstvo obsadilo 11. místo.

 

  Vstup do ročníku 1996-97 byl již poznamenán problémy v ekonomickém zabezpečení. Nedařilo se získat sponzory, kteří by byli ochotni převzít část ekonomické zátěže. Probíhala složitá jednání mezi SKP Paseky Zlín a TJ Stavosvit o možné spolupráci. Ani úsilí funkcionářů nezabránilo poklesu výkonnosti a v ročníku 1996-97 mužstvo sestoupilo do I.A třídy. V dalších letech mužstvo sestoupilo až do okresního přeboru.

 

  V tomto období také vzniká B mužstvo složené z místních hráčů, které hraje IV.třídu nejdříve pod hlavičkou sloučeného oddílu TJ Stavosvit Zlín,  poté SKP Zlín. V roce 1998 zakládá přípravný výbor ve složení M.Zábojník, F. Bětík, R.Vyoral, P.Vyoral ml., R.Kaláč nový oddíl FC Březůvky, pod jehož názvem mužstvo nastupuje do ročníku 1999-2000 a obsazuje 8. místo. Pod vedením Jiřího Krajči vzniká současně mužstvo žáků, které v dalším roce postupuje do okresního přeboru. V ročníku 2001-2002 přebírá mužstvo mužů Jiří Krajča a daří se vybojovat postup do III.B třídy.

 

  Závěrem FC Březůvky děkuje všem divákům, sponzorům a fanouškům za podporu kterou projevují a těší se na další příjemné sportovní zážitky.

 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one